Hyresdepositioner: hur de skadar hyresmarknaden

Det borde vara enkelt att hyra. I ett nötskal borde det gå snabbt och smidigt att hyra en lokal och hyresrelationen borde baseras på tillit mellan både hyresgäst och hyresvärd. Trots det är processen idag den näst största stressfaktorn att hantera för små- och medelstora företag. Den stora stressen har enorma konsekvenser. Nästan 80% av alla företag väljer att vänta med att flytta på grund av den. Vilket lämnar dem med otillräckliga lokaler som ger lite utrymme för att växa. 

Hyresprocessen har idag ett inneboende fel, den saknar den tillit och det välmenande som den borde ha. Istället är den fylld av bristande processer och system som har gjort branschen ineffektiv. Ett sådant system är depositionen, vilken kan tjänstgöra som symbolen för den misstro som finns. Depositionen har funnits sedan länge, och som många gamla saker har den blivit obsolet. Idag är det oklart vem den egentligen gynnar. Inte är det hyresgästen. Oavsett om den används mot ett företag eller en individ så binder den upp stora mängder pengar som annars skulle kunna investerats i verksamheten eller användas för laga bilen när olyckan slog till. Effekterna av depositioner på hyresgästen har visats så skadliga att företaget eller personen ofta hamnar i skuld. Samtidigt ruttnar deras pengar bort helt utan att göra någon nytta. 

Hur påverkar depositionerna hyresvärdarna då? Gör det åtminstone dem något gott? Svaret är, som det visar sig, “inte direkt”.  I själva verket skapar hyresdepositionen (och i ännu högre grad bankgarantin) mer huvudverk än nytta. Hyresprocessen saktas ner, de administrativa kostnaderna ökar och vakansgraden stiger. Du kanske frågar dig själv varför depositionen ändå är praxis. Svaret: säkerhet och tradition. Hyresvärdar behöver säkerhet och det är just det en deposition tillhandahåller. Den andra anledningen är så banal som vana och praxis. Att välja en deposition för att få säkerhet har blivit en vana som har satts i system sedan decennier eller rent av århundranden tillbaka. Men det som var en användbar lösning i en tid har nu blivit till en ovana som är både obsolet och trubbig. Det är dyr säkerhet som skyddar mot en mot en risk som allt som oftast är minimal. 

Som tur är finns det alternativ. Lösningar som den som Ebie erbjuder nyttjar det bästa från försäkringsindustrin tar det till fastighetsmarknaden. Resultatet: en smidig och pålitlig lösning som skapar fördelar för alla parter. Hyresgästester får använda sina pengar där de gör mest nytta och hyresvärdar fyller upp sina lokaler snabbare och utan krångel. Förhoppningsvis markerar dessa lösningar slutet på eran av depositioner. 

Ville Löthénauthor
Ville Löthén
3 feb 2021